X

Osaühingu Galador Grupp ostutingimused

Kehtiv alates 2. oktoober 2023

 1. Müüjaks on www.galador.ee e-poodi haldav Osaühing Galador Grupp (registrikood 11073019, asukoht Tallinn, Värvi 4, tel +372 659 0488, e-post galador@galador.ee).

 2. Ostjaks ehk kliendiks võib olla iga vähemalt 18-aastane füüsiline isik ja iga juriidiline isik, kes enne tellimuse teostamist kinnitab, et on käesolevate tingimustega tutvunud ning nõustub ja kohustub neid täitma. Kui tellimuse esitamisel tellijaks märgitud isik ei lange kokku isikuga, kes tellimuse eest tasub või kellele tellimuse eest arve esitatakse, loetakse ostjaks ja müügilepingu pooleks isik, kes tellimuse eest tasub või kellele tellimuse eest arve esitatakse. Ostutingimustes kasutatakse terminit ostja ka tarbijast ostja suhtes.

 3. Käesolevad ostutingimused on ostjaga e-poe vahendusel sõlmitava müügilepingu lahutamatuks osaks, reguleerides müüja ja ostja vahelist õigussuhet.

 4. Kui füüsilisest isikust ostja on alla 18-aastane, kinnitab ta e-poe vahendusel tellimuse esitamisega, et tema poolt müüjaga sõlmitava lepingu on tema seaduslik esindaja vastavalt seadusele eelnevalt heaks kiitnud või et ta täidab lepinguga võetud kohustused vahenditega, mille andis talle selleks otstarbeks või vabaks kasutamiseks tema seaduslik esindaja või viimase nõusolekul kolmas isik.

 5. Kui ostjaks on juriidiline isik, siis eeldab müüja, et juriidilise isiku nimel tellimuse esitaja omab sellise tehingu tegemiseks kõiki õigusi ja volitusi. Kahtluse korral on müüjal õigus tellimuse täitmine peatada, see katkestada või kauba väljastamisest keelduda kuni ostja esindusõiguse tõendamiseni ostja poolt.

 6. Kõik e-poe hinnad sisaldavad Eesti Vabariigis ostutehingu sooritamise hetkel kehtivat käibemaksu, samuti muid riiklikke või kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud makse.

 7. Ostja kohustub kasutama e-poe teenust heas usus ning juhindudes müüja poolt kehtestatud ostutingimustest. Müüja säilitab käesolevad ostutingimused koos ostja tellimusega enda andmebaasis. Tellimuse kinnitus koos ostutingimustega edastatakse ostjale e-kirja teel pärast tellimuse tegemist.

 8. Ostja vastutab kõikide e-poe ja selle vahendusel ostetud toodete kasutamiseks vajalike seadmete tarkvara andmesidesüsteemide muretsemise ja korrashoidmisega seotud ning samuti muude e-poe kasutamisest põhjustatud kulutuste eest. Ostja vastutab ostutingimuste, seaduste või heade kommete vastasest e-poe kasutamises müüjale, teistele e-poe kasutajatele või kolmandatele isikutele tekkinud kahjude eest.

 9. Müüjal on õigus tellimuse täitmine peatada ning esitatud tellimus tühistada juhul, kui on alust arvata, et tellimuse esitas piiratud teovõimega isik ilma seadusliku esindaja eelneva nõusolekuta või isikul puudub tellimuse esitamiseks vajalik esindusõigus või on ilmnenud mõni muu fakt, mis annab alust arvata, et tellimust ei esitatud hea usu ja mõistlikkuse põhimõtteid arvesse võttes.

 10. Ostja nõustub tingimusega, et ostja poolt ostude sooritamisel ebaeetilise või kriminaalse käitumise ilmnemisel või müügilepingust taganemise õiguse kuritarvitamisel on müüjal õigus sulgeda ostja kliendikonto ja keelduda teda edaspidi teenindamast.

 11. Käesolevates ostutingimustes reguleerimata küsimustes juhindutakse Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest.

 12. Ostja ja müüja vahel sõlmitud lepingule kohaldatakse Eesti õigust. Kui tarbijast ostja elukoht on Eestis, lahendatakse lepingust tulenevad vaidlused Eesti kohtus. Kui tarbijast ostja elukoht on mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis, lahendatakse lepingust tulenevad vaidlused Eestis või selle Euroopa Liidu liikmesriigi kohtus, kus asub tarbijast ostja elukoht või kättetoimetamisaadress, millele tarbijast ostja on kauba tellinud. Muudel juhtudel lahendatakse lepingust tulenevad vaidlused kõikidel juhtudel Eesti kohtus.

 13. Müüja pakub e-poega seotud teenuseid ainult Eesti Vabariigi piires, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

E-poe kasutajaks registreerimine

 1. Ostude sooritamiseks ei pea olema e-poe registreerunud kasutaja, kuid müüja soovitab ostjal siiski endale kasutajakonto luua. Registreerimiseks tuleb avada link "REGISTREERU - LOGI SISSE" ja täita ankeet vajalike andmetega. Valitud kasutajatunnuse ja parooliga on seejärel võimalik e-poodi sisse logida.

 2. Müüja võtab tellimusi vastu ainult e-poe tellimiskeskkonna kaudu, e-maili teel või esindustes kohapeal. Muul viisil edastatud tellimused täitmisele ei kuulu.

Toodete tellimisega seotud info

 1. Toote kirjeldus on järgmine:

  1. toote nimetus;

  2. tootekood;

  3. saadavus;

  4. tootja poolt kehtestatud müügigarantii pikkus (täpsem info müügigarantii info lehel);

  5. hind (1 tk kohta, koos käibemaksuga ja ilma);

  6. pilt (mis oma olemuselt on illustratiivne ja võib erineda tegelikkusest);

  7. tehniline info (kui see on müüjale teada);

  8. “uus” (toode on tulnud müüki viimase nädala jooksul).

 2. Lisavõimalused tootelehel:

  1. lisainfo päring (võimalus uurida toote kohta lähemalt, esitades küsimuse ja päringu edastaja andmed);

  2. lisa ostukorvi;

  3. lisa jälgimisnimekirja.

 3. Toote saadavuse markeeringud tähendavad:

  1. “laos” (toode on müüja esinduses kohapeal olemas);

  2. “tarne 1-3 tp” (toote tarnimine maaletooja laost müüja esindusse võtab aega 1-3 tööpäeva, pärast seda on müüja valmis seda tarnima ostjale);

  3. “tarne 10, 14 jne. tp” (toote tarnimine maaletooja laost müüja esindusse võtab aega vastava arvu tööpäevi, pärast seda on müüja valmis selle tarnima ostjale);

  4. “otsas” (toodet ei saa hetkel tellida, kuna maaletooja laost on see otsa saanud, tarneaeg teadmata).

Ostukorv

 1. Ostukorvis sisaldub ostja jaoks järgmine info:

  1. valitud toote nimetus;

  2. tootekood;

  3. tükihind;

  4. kogus (koguseid saab muuta vajutades kas miinus või plussmärgil või kui soovitakse märkida kindlat kogust, siis tuleb vajutada numbrile pärast mida avaneb lahter, kuhu saab soovitud koguse numbrina märkida);

  5. rea summa (vastavalt mitu tk olete soovinud osta);

  6. summa kokku, kus nähtub kogu ostukorvi maksumus (koos käibemaksuga ja ilma);

  7. vastav teavitus, kui tellimisel võib lisanduda punktis 26 kirjeldatud väiketellimuse käsitlustasu.

Jälgimisnimekiri

 1. Jälgimisnimekirja kasutamiseks tuleb sisestada e-posti aadress, millele soovitakse saada teadet sinna lisatud toote suhtes toimuvatest muutustest.

 2. Jälgimisnimekiri aitab veebipoes jälgida tooteid kahel juhul:

  1. Kui toodet pole laos ja soovitakse teada, millal toode uuesti lattu jõuab (kui toodet on võimalik uuesti tellida, teavitab süsteem sellest jälgimisnimekirja kasutajat e-kirja teel);

  2. Kui toode on laos, kuid selle kohese ostmise asemel soovitakse jälgida toote hinnamuutust (kui toote hind muutub, teavitab süsteem sellest järgimisnimekirja kasutajat e-kirja teel).

 3. Jälgitavate toodete nimekiri on leitav rubriik “Konto” alt. Vasakul menüüs asub “Jälgimisnimekiri”.

Ostu vormistamine

 1. Ostu soovi ning ostukorvis olevate toodete sobivuse korral on võimalik sooritada tellimus vajutades nupule “Kinnita ja maksa”.

 2. Tellimiseks tuleb valida sobiv kättetoimetamisviis ja -aadress ning meelepärane makseviis. Tasuda saab e-poes pangalingiga või ülekandega. Sularahas ja deebet- või krediitkaardiga saab tasuda esindustes kohapeal. Müügileping loetakse sõlmituks, kui ostja on tellitu eest tasunud ning müügilepingu sõlminud isikuks loetakse isik, kes tellitu eest tasus. Senikaua kuni ostja ei ole tellitu eest tasunud, puudub müüjal kohustus asuda tellimust täitma. Toote puhul, mille esemeks on digitaalne sisu, kinnitab ostja tellimuse esitamisega muu hulgas toote edastamise alustamise soovi ning tarbijast ostja korral ka arusaamist, et sellega kaotab tarbijast ostja seadusjärgse 14-päevase taganemisõiguse.

 3. Tellimise hetkel on nähtav järgnev informatsioon:

  1. tellija andmed;

  2. ostukorvi maksumus;

  3. kättetoimetamise viis (võimalik on valida ise järele tulemise ja kullerteenuse või pakiautomaaditeenuse kasutamise vahel) ning piirangud, kui neid esineb. Kuller toimetab kaupa kätte E-L;

  4. makseviis (pangalingi kaudu saavad ostu eest tasuda järgnevate pankade kliendid: Swedbank, SEB, Luminor, Coop Pank ja LHV Pank);

  5. kommentaar tellimusele (võimalik lisada kommentaar juhuks, kui see on tellimuse täitmiseks oluline);

  6. kättetoimetamisaadress (olemasolevat aadressi on võimalik muuta vajutades "vali muu aadress" nupule);

  7. kui kõik vastab ostja poolt soovitule, tuleb vajutada ostutingimustega tutvumise nupule ning nupule „Jätka“ pärast kõnealuste tingimustega tutvumist.

 4. Väiksemate ostude puhul, mille kogu ostukorvi hind on väiksem kui 30 eurot (koos käibemaksuga), lisandub kogu ostukorvi maksumusele väiketellimuse käitlustasu 3 eurot (koos käibemaksuga).

 5. Juriidilistel isikutel on võimalus tellida kaupa ka ettemaksu arve alusel või sooritada ost internetipangas makstes. Ettemaksu arve saadetakse e-kirjana. Pärast tellimuse eest tasumist kas internetipangas või ettemaksuarve alusel tellib müüja kauba, mis saadetakse ostjale kas kulleriga või pakiautomaati, kui nii on soovitud või kutsutakse ostja kaubale järele müüja esindusse, kui nii on ostja poolt määratud. Arve esitatakse koos kaubaga. Kui kauba vastuvõtja ei suuda oma isikusamasust või esindusõigust tõestada, ei ole müüja kohustatud tellitud kaupa väljastama.

 6. Müüja kinnitab tellimuse saamist e-kirja teel. Samuti edastab müüja tellimuse täitmise käigus ostjale teatise kauba orienteeruva saabumise aja kohta. Kõnealune aeg ei ole käsitletav kauba kohustusliku kättetoimetamise ajana, kuivõrd kauba saabumise aeg võib müüjast sõltumatute asjaolude tõttu muutuda.

 7. Kui juriidilisest isikust ostja ei ole tellimuse eest tasunud (arvete puhul 1 tööpäev tellimuse esitamisest kui müüja ei ole märkinud teisiti), ei loeta müügilepingut sõlmituks ja müüja tühistab tellimuse automaatselt.

 8. Kui ostu eest tasumine internetipangas ebaõnnestub, siis on võimalik 1 tööpäeva jooksul tasumist taasalustada tellimuste ajaloo lehel.

Konto

 1. Rubriigi “Konto” all nähtub järgnev informatsioon:

  1. profiil (e-poe kasutajaga seotud andmed);

  2. aadressid (üld- ja kättetoimetamisaadress);

  3. jälgimisnimekiri;

  4. tellimuste ajalugu (siin saab jälgida ostude ajalugu).

Kauba kättetoimetamine

 1. Kaup toimetatakse kullerteenust kasutades ostja sisestatud aadressile või saadetakse pakiautomaaditeenust kasutades ostja valitud pakiautomaati. Kaup toimetatakse ostjani kullerteenust kasutades hiljemalt järgmisel tööpäeval, kui ostja on nii määranud ja kaup on laos olemas. Muudel juhtudel toimetatakse kaup ostja poolt valitud kuller- või pakiautomaaditeenust kasutades ostjani üldjuhul 3 tööpäeva jooksul pärast kauba jõudmist müüja esindusse. Müüjal on õigus kasutada ostja poolt valitud kuller- või pakiautomaaditeenusest erinevat kuller- või pakiautomaaditeenust olukorras, kus alternatiivset teenust kasutades saab toimetada kauba ostjani kiiremini või ostja poolt valitud pakiautomaaditeenust ei ole kauba mõõtmete tõttu võimalik selle kättetoimetamiseks kasutada. Eestisisese kättesaamisaadressi puhul saatekulu tellimustele ei lisandu, v.a juhul, kui ostja soovib kasutada kullerteenust suuremõõdulise (suuremõõdulise kaubaga on tegemist, kui see kaalub üle 5 kg või kui selle pikima külje ja põhja ümbermõõdu summa on suurem kui 2 m, kusjuures pikim külg ei tohi ületada 1,5 m) kauba toimetamiseks esimesest uksest (st välisuksest, väravast, tõkkepuust) kaugemale ostja siseukseni. Sel juhul kohustub ostja vastava soovi eraldi märkima ning müüjal on õigus selle eest nõuda lisatasu. Lifti puudumisel kõrgeim korrus kättetoimetamiseks, vastuvõtmiseks on viies. Kauba kaalub ning mõõdab hinnastamise tarvis müüja.

 2. Kullerteenus hõlmab kulleri poolt kauba toimetamist ostja poolt märgitud kättesaamisaadressile. Väikesemõõdulise kauba toimetab kuller ostja siseukseni. Suuremõõdulise (suuremõõdulise kaubaga on tegemist, kui see kaalub üle 5 kg või kui selle pikima külje ja põhja ümbermõõdu summa on suurem kui 2 m, kusjuures pikim külg ei tohi ületada 1,5 m) kauba toimetab kuller ostja poolt märgitud kättesaamisaadressil esimese ukseni (st välisukseni, väravani, tõkkepuuni), st kulleril puudub kohustus toimetada kaup esimesest uksest kaugemale ostja siseukseni. Kui ostja soovib suuremõõdulise kauba kättetoimetamist ostja poolt märgitud kättesaamisaadressil esimesest uksest kaugemale ostja siseukseni, kohustub ostja vastava soovi eraldi märkima ning selle teenuse eest vastavalt müüja või tema koostööpartneri kehtestatud hinnakirjale tasuma. Lifti puudumisel kõrgeim korrus kättetoimetamiseks, vastuvõtmiseks on viies. Kauba kaalub ning mõõdab hinnastamise tarvis vastavalt müüja või tema koostööpartner.

 3. Juhul, kui kauba kättetoimetamine ebaõnnestub kullerist sõltumatutel põhjustel või kui ostja ei ole temast tingitud põhjustel pakiautomaaditeenuse osutaja määratud tähtaja jooksul kaupa pakiautomaadist välja võtnud, tagastatakse kaup ostja kulul müüjale. Sellisel juhul kohustub ostja vastavasisulise nõude saamisel müüjale hüvitama müüja poolt kauba saatmise ja tagastamisega kantud kulud vahemikus 5–25 eurot (sõltuvalt reaalsest kulust). Müüjal on õigus vastav nõue tasaarvestada ostja nõuetega müüja vastu või keelduda enne nõude rahuldamist kaupa uuesti välja saatmast. Ostjal on võimalik müüjale tagastatud kaubale järele tulla müüja esindusse või paluda müüjal saata kaup uuesti kuller- või pakiautomaaditeenuse vahendusel ostja poolt märgitud kättesaamisaadressile või pakiautomaati, millisel juhul kohustub ostja tasuma müüjale saatekulu katteks 5 eurot.

 4. Soovi korral võib ostja kauba kätte saada müüja esindusest. Sellisel juhul peab ostja tellides tegema vastava valiku. Ostjat teavitatakse kauba jõudmisest müüja esindusse e-maili teel. Ostja kohustub 10 päeva jooksul teatise saamisest kaubale müüja esindusse järele tulema või teavitama müüjat enne nimetatud tähtaja saabumist selle kohustuse täitmise ajutisest võimatusest, selle põhjustest ning kaubale järele tulemiseks sobilikust ajast. Ühtlasi võib ostja teatises määrata endale esindaja, kes ostja asemel kaubale järele tuleb. Esindaja kasutamise soovi sisaldav teatis peab olema omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud. Juhul, kui ostja ei tule kaubale müüjat sellest eelnevalt teavitamata tähtaegselt järele, on müüjal õigus nõuda kauba hoiustamise eest hüvitist. Sõltumata asjaolust, et müüja määrab hüvitise suuruse lähtudes konkreetse kauba kaalust ja suurusest, selle maksumusest ning selle säilitamiseks vajalikest tingimustest, ei ole hüvitis mistahes juhul väiksem kui 2,5 eurot ühe päeva kohta. Müüja informeerib ostjat mõistliku aja jooksul hüvitise nõudeõiguse tekkimisest ning igapäevase hüvitise suurusest. Juhul, kui ostja ei tule kaubale siiski kolme kuu jooksul alates esimese e-mail teavituse saatmisest järele, kaotab ostja õiguse nõuda kauba üleandmist ning kasutada õiguskaitsevahendeid. Sellisel juhul on müüjal õigus kaup uuesti realiseerida.

 5. Veebipoes tooteinfo juures on oluline panna tähele tarnetähtaega, sest mõnedest ladudest kauba kohaletoimetamise periood võib olla pikem kui 3 tööpäeva. Kui tarnetes esineb müüjast sõltumatuid viivitusi (näiteks kaup on saanud otsa, kuller- või pakiautomaadifirmal on ootamatud probleemid jms), siis võetakse müüja esindusest ostjaga ühendust ja selgitatakse asjaolusid ning tähtaegu.

 6. Füüsilisest isikust ostjale ja juriidilisest isikust ostja esindajale antakse kaup kätte isikut tõendava dokumendi esitamisel. Kauba vastuvõtja esindusõiguses kahtlemise korral on müüja töötajatel õigus seda kontrollida.

 7. Ostja kohustub kauba vastuvõtmisel kontrollima vastuvõetava kauba pakendi(te) vastavust tellimusele ja saatelehele ning tuvastama, et kauba pakendi(te)l ei esineks enne nende avamist ühtegi nähtavat puudust. Ostja kohustub teavitama kullerit koheselt kõikidest nähtavatest puudustest pakendi(te)l.

 8. Ostja kohustub avama kauba pakendi 2 päeva jooksul selle vastuvõtmisest ning kontrollima kauba koguse ja komplekteerituse vastavust tellimusele ja saatelehele ning tuvastama, et kaubal ei esineks ühtegi nähtavat puudust.

 9. Juhul kui ostja avastab kauba pakendil või pakendi avamisel puuduse (nt kauba koguse, komplekteeritusse või muu nähtava mittevastavuse osas), siis kohustub ostja seda fikseerima (nt pildi tegemisega) ja saatma sellekohase teate koos lisadega (nt piltidega) müüjale punktis 50 nimetatud viisil. Ostja on kohustatud peatama puuduse avastamise hetkest kauba kasutamise, kokku panemise või lahti tegemise jms tegevuse ning tagama kauba ja pakendi säilivuse

Tarbija taganemisõigus

 1. Tarbijast ostjal on õigus vastavalt alltoodule taganeda ostu aluseks olevast müügilepingust 14 kalendripäeva jooksul alates toote kättesaamisest, mida tõendab tarbijast ostja allkiri toote saate- või vastuvõtmise lehel koos toote kättesaamise kuupäevaga. Müügilepingust taganemiseks peab tarbijast ostja esitama müüjale 14 kalendripäeva jooksul taganemisavalduse (tüüpvorm on kättesaadav siin), milles tarbijast ostja märgib, kas ta soovib lepingust taganemisel saada müüjalt tagasi ostuhinna või vahetada ostetud toote mõne muu müüja poolt pakutava toote vastu.

 2. Tarbijast ostjal puudub õigus tarbija taganemisõigusele tuginedes müügilepingust taganeda pärast toote eest tasumist juhul, kui:

  1. kui tarbija on sõlminud müügilepingu Müüja äriruumides;

  2. tooteks on unikaalne asi, mis on valmistatud tarbijast ostja esitatud tingimuste kohaselt või on müüja poolt spetsiaalselt tarbijast ostjale tellitud, arvestades tarbijast ostja isiklikke vajadusi, mistõttu ei ole võimalik seda realiseerida kolmandatele isikutele;

  3. tooteks on arvutitarkvara, arvutimängud, audio- ja videosalvestised ning selle sarnased tooted juhul, kui tarbijast ostja on avanud toote pakendi;

  4. tooteks on sellise digitaalse sisu edastamine, mida ei toimetata kätte füüsilisel andmekandjal;

  5. tooteks on tooted, mis ei ole pärast pakendi avamist kõlblikud tagasisaatmiseks ning tarbijatele turustamiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel (sh pardlid, kaalud, kõrvaklapid, epilaatorid, hambaharjad, massaažiseadmed jne), või kui tootel on selgelt näha toote kasutamise jälgi, mida saab tervisekaitse ning hügieenilisuse tagamise eesmärgil kõrvaldada üksnes ülemäära keerulise puhastamise ja desinfitseerimisega;

  6. tooted või teenused, mille osas on seadusandja pidanud vajalikuks kehtestada taganemisõiguse kasutamise piirangu (võlaõigusseaduse § 53 lõige 4); või kui

  7. taganemisõiguse kasutamine on vastuolus tarbija taganemisõiguse regulatsiooni eesmärgiga või on vastuolus hea usu põhimõttega.

 3. Tarbijast ostjal puudub õigus proovida enne ning pärast taganemisavalduse esitamist e-poe kaudu ostetud tooteid muul viisil, kui seda võimaldatakse keskmises müüjaga samas tegevusvaldkonnas tegutseva ettevõte müügisaalis.

 4. Tarbijast ostja poolt müügilepingust taganemise korral kohustub müüja tagastama tarbijast ostjale toote eest tasutud ostuhinna, kui tarbijast ostja ei ole avaldanud teistsugust soovi. Müüja kannab ostja poolt tasutud ostuhinna tagastatud toote eest tarbijast ostja arvelduskontole hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul alates taganemisavalduse kättesaamisest eeldusel, et tarbijast ostja on tagastatava toote müüjale tagastanud või esitanud tõendi, et tagastatav toode on müüjale saadetud eeldusel, et ei esine alust ostjale tagastatava summa vähendamiseks või tasaarvestamiseks. Muud ostja kulud (nt pangakulud, intress, käsitlustasu vms) müüja poolt hüvitamisele ei kuulu. Juhul, kui toode on tarbijast ostja hinnangul puudusega, kohustub tarbijast ostja sellest müüjat taganemisavalduses teavitama ning puuduse enne toote tagastamist fikseerima (nt pildi tegemisega).

 5. Tarbijast ostja poolt tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama kõiki toote pakendis sisaldunud esemeid, sh lisavarustust ja nende pakendeid). Kui toode on ostetud kampaania korras, kus tootele on lisatud veel mõni toode, tuleb tarbijast ostjal tagastada kogu komplekt, st nii toode kui ka kõik sellele lisatu. Tagastatav toode ei tohi olla kasutatud. Toote kasutamiseks ei loeta toote olemuses, omadustes ja toimimises veendumist viisil nagu oleks see lubatav keskmises müüjaga samas tegevusvaldkonnas tegutseva ettevõte müügisaalis eeldusel, et selle käigus ei jäeta tootele selgelt nähtavaid ning üksnes ülemäärase keerukusega kõrvaldatavaid kasutamise jälgi. Tagastatava toote originaalpakend ei tohi olla rikutud ning peab olema kaubandusliku välimusega.

 6. Kui tarbijast ostja poolt tagastatav toode (ja/või selle pakend) on halvenenud, vigastatud või kahjustunud asja kasutamise tõttu muul viisil, kui on tavapäraselt lubatud asja kasutada müügisaalis selle olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks, on müüjal õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine tarbijast ostjale tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab müüja tarbijast ostjale tasaarvestamise avalduse tarbijast ostja poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui tarbijast ostja ei ole nõus tasaarvestamise teates või tarbijast ostjale esitatud hüvitise nõudes näidatud väärtuse vähenemisega, on tarbijast ostjal õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse võrdselt tarbijast ostja ja müüja vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ekspertiisi tulemusena selgelt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus põhjendamatuks.

 7. Tarbijast ostja kohustub tarbija taganemisõigust kasutades tagastama toote müüja Tallinna (Värvi 4, Tallinn 10621) esindusse viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul arvates taganemisavalduse esitamisest. Juhul, kui toote tagastamiseks kasutatakse mistahes posti- või kullerteenust, kohustub tarbijast ostja valima sellise teenusepakkuja, kes täidab temale antud käsundi mõistliku aja jooksul. Mõistlikuks ajaks loevad pooled kuni 7 kalendripäeva. Toote saatmine muul viisil või mujale kui kulleriga müüja Tallinna esindusse on käsitletav toote tagastamise kohustuse rikkumisena ning selle korral kohustub tarbijast ostja tasuma müüjale leppetrahvi summas 10 eurot. Toote tähtaegse tagastamise kohustuse rikkumisel kohustub tarbijast ostja tasuma müüjale leppetrahvi 15% toote hinnast. Juhul, kui müüjale ei ole tagastatavat toodet faktiliselt üle antud 60 kalendripäeva jooksul arvates taganemisavalduse esitamisest, kohustub tarbijast ostja tasuma müüjale täiendavat leppetrahvi 50% toote hinnast. Müüjal on õigus leppetrahvi nõuded tasaarvestada tarbijast ostjale tagastamisele kuuluva summaga.

 8. Kui tarbijast ostja taganeb müügilepingust kasutades 14-päevast taganemisõigust, jäävad tarbija kanda toote tagastamisega seotud otsesed kulud (sh transpordi- ja postikulud).

 9. Tarbija taganemisõigusele tuginedes saab müügilepingust taganeda vaid tarbija (s.o füüsiline isik, kes teeb tehingu, mis ei seondu iseseisva majandus- või kutsetegevuse läbiviimisega).

Müüja taganemisõigus

 1. Müüjal on muu hulgas õigus ostjaga sõlmitud müügilepingust taganeda olukorras, kus tehnilise vea tõttu on e-poes pakutava toote hind muutunud/muudetud võrreldes vastava toote tavalise turuhinnaga ebamõistlikult odavaks ja müüja ei ole toote juures eraldi märkinud, et tegemist on tema poolt kaubale kehtestatud erihinnaga, ning müüja ei ole toodet ostjale veel ära saatnud/üle andnud. Müüjal on õigus sellisest müügilepingust taganeda 5 tööpäeva jooksul alates vigase hinnaga sõlmitud müügilepingust teadasaamisest, esitades ostjale vastavasisulise vormivaba avalduse. Müüja kohustub müügilepingust taganemise korral hiljemalt 10 kalendripäeva jooksul tagastama ostjale toote eest müüjale tasutud ostuhinna ja transpordikulu. Muud ostja kulud (nt pangakulud, intress, käsitlustasu vms) müüja poolt hüvitamisele ei kuulu.

Kauba mittevastavus lepingule

 1. Toote sobivuse osas on võimalik saada konsultatsiooni müüja esindustes, müüja üldnumbrilt +372 659 0488 või saates e-kirja aadressile galador@galador.ee. Toote sobivuse müüjaga tellimuse esitamisele eelnevalt kooskõlastamata jätmisel ei vastuta müüja selle ostjale vajalikuks eriliseks otstarbeks ja eesmärgiks mittesobivuse eest ega ka seetõttu ostjale tekkiva võimaliku kahju eest. Toote sobivuse kooskõlastamist müüjaga peab tõendama ostja.

 2. Müüja vastutab toote lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb 2 aasta jooksul müüja poolt toote üleandmise kohustuse täitmisest tingimusel, et kõnealune mittevastavus oli olemas toote üleandmise kohustuse täitmise hetkel. Lisaks sellele võib toote suhtes kehtida tootja poolt antav müügigarantii, mille olemasolu ja pikkuse kohta leiab informatsiooni iga toote juures eraldi. Müügigarantii täpsemad tingimused on sätestatud müügigarantii teabelehes.

 3. Tarbijast ostjal on õigus kasutada toote potentsiaalse lepingutingimuste mittevastavuse korral kõiki seaduses sätestatud õiguskaitsevahendeid ning pöörduda kaebusega Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni poole, kelle pädevuses on lahendada tarbijast ostja ja müüja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel eeldusel, et vaidlusaluse toote või teenuse väärtus on 20 või enam eurot. Kaebuse läbivaatamine tarbijavaidluste komisjonis on pooltele tasuta. Lisaks eelnevale võib tarbijast ostja kasutada e-poe kaudu sooritatud ostudest tulenevate vaidluste lahendamiseks Euroopa Liidu veebipõhist vaidluste lahendamise platvormi. Nimetatud platvorm on kättesaadav järgmiselt aadressilt: http://ec.europa.eu/odr.

 4. Välistamata ostja muid teavitamiskohustusi punktides 37-39, peab tarbijast ostja hiljemalt 2 kuu jooksul toote lepingutingimustele mittevastavuse ilmnemisest sellest müüjale teada andma. Ostja, kes on ostnud toote oma majandus- või kutsetegevuses, peab toote lepingutingimustele mittevastavusest müüjale teada andma hiljemalt 2 tööpäeva jooksul alates hetkest, mil ostja sai või pidi saama mittevastavusest teada. Kõik eelnimetatud teated peavad olema esitatud vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ning sisaldama teate esitaja nime ja kontaktandmeid, selle esitamise kuupäeva, tootel puuduse ilmnemise kuupäeva, puuduse ja selle avastamise kirjeldust ning viidet ostu tõendavale dokumendile (nt arve). Hilisemaid pretensioone ei arvestata. Teavitamiskohustuse rikkumisel ei ole ostjal õigust lepingust taganeda ega kasutada muid õiguskaitsevahendeid müüja suhtes seonduvalt kauba mittevastavusega.

 5. Ostjal on tootel puuduse esinemise korral õigus nõuda müüjalt toote tasuta parandamist, selle asendamist puudusteta toote vastu või digitaalsest sisust toote puhul selle muul viisil lepingutingimustele vastavusse viimist, kusjuures eeldatakse, et toote tasuta parandamine on müüjat vähim koormav meede. Kui toote parandamine, asendamine või muul viisil lepingutingimustele vastavusse viimine on võimatu või ebaproportsionaalselt kulukas, ebaõnnestub või seda ei teostata mõistliku aja jooksul (võttes arvesse mh toote tarnimiseks ja testimiseks vajalikku aega), võib ostja müügilepingust taganeda.

 6. Toote puuduse parandamiseks või puudusega toote asendamiseks kohustub ostja toote turvaliselt pakendama omal kulul selliselt, et toodet saaks transportida müüja kulul volitatud hooldusettevõttesse. Kumbki pool ei tohi nõuda teiselt poolelt eelnevaga seoses ebamõistlike kulude tegemist või hüvitamist.

 7. Majandus- või kutsetegevuses tegutseval ostjal (sh füüsilisel isikul, kes ostab kaupa seoses oma majandus- või kutsetegevusega, FIEd jne) on õigus taganeda ostu aluseks olevast müügilepingust üksnes seaduses sätestatud alustel, mis kohalduvad majandus- või kutsetegevuses sõlmitud müügilepingutest taganemisele. Majandus- või kutsetegevuses tegutsev ostja peab enne müügilepingust taganemist dokumentaalselt tõendama müüjale taganemise aluseks olevate asjaolude esinemist. Kui müügilepingust on kehtivalt taganetud, tagastab müüja müügilepingu alusel saadud rahasummad 30 kalendripäeva jooksul, kuid mitte enne müügilepingu eseme tagastamist müüjale (milline kord on sätestatud punktis 45). Juhul, kui müügilepingust taganetakse enne müügilepingu esemeks oleva toote üleandmist ostjale, on müüjal õigus nõuda majandus- või kutsetegevuses tegutsevalt ostjalt leppetrahvi 25% müügilepingu hinnast ning tasaarvestada see tagastatava rahasummaga.

 8. Müüja ei vastuta defektiga toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara või informatsiooni kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine. Müügilepingust tulenev müüja vastutus on piiratud toote maksumusega juhtudel, kus eelnev ei ole seadusega vastuolus.

E-poes sisalduv info

 1. Müüja annab endast parima, et informatsioon, mis sisaldub müüja veebilehel, oleks korrektne ja värske. Müüjal on õigus veebis olevat informatsiooni igal ajahetkel muuta, teha lisandusi ja muudatusi ning samas ka informatsiooni kas osaliselt või täielikult veebilehelt eemaldada.

 2. Müüja jätab endale õiguse korrigeerida hindu vastavalt vajadusele sellest potentsiaalseid ostjaid eraldi ette teavitamata. Hindade muutumine ei oma tagasiulatuvat mõju juba tasutud, kuid mitte veel kätte toimetatud tellimustele. Müüja e-poes ja esinduses kohalolevate kaupade näidiste hinnad võivad erineda. Sellisel juhul loetakse kehtivaks müüja esinduses esitatud hind.

 3. E-poes kajastatud info tegelikkusele mittevastavuse kahtluse tekkimise korral, on soovitatav võtta enne tellimuse esitamist müüjaga ühendust ning paluda müüjalt kahtlustuse kõrvaldamiseks selgitusi.

 4. Müüja ei vastuta teiste ostukeskkondade kaudu (nt Hinnavaatlus) e-poes esitatud tellimuste sisu vastavuse eest tegelikkusele.


Küsimuste tekkimisel palun kirjutage meile e-posti teel galador@galador.ee või helistage +372 659 0488.