X

Müügigarantii teabeleht

 1. Osade e-poes müüdavate toodete suhtes võib kehtida nende tootja või maaletooja (edaspidi nimetatud ka kui „garant“) poolt antud müügigarantii. Müügigarantii olemasolu korral on e-poes avaldatud tooteinfo juures selle kohta vastav märge koos müügigarantii tähtajaga.

 2. Kuivõrd müüja ei ole müügigarantii andjaks, siis kehtivad toodete müügigarantii suhtes ennekõike garandi poolt kehtestatud müügigarantii tingimused. Garandi poolt kehtestatud müügigarantii tingimused on ülimuslikud käesolevas teabelehes sätestatud tingimuste suhtes.

 3. Müüja teavitab ostjat müügigarantii andja nimest ja aadressist, kelle poole müügigarantiist tulenevate õiguste kasutamiseks tuleb pöörduda, millised õigused müügigarantii ostjale annab, müügigarantiist tulenevate õiguste kasutamise korrast ning müügigarantii kehtivusalast ostjalt vastavasisulise palve saamise korral e-posti või telefoni teel.

 4. Sõltumata sellest, et müügigarantii suhtes kehtivad ennekõike garandi poolt kehtestatud müügigarantii tingimused, peab ostja eeldama, et:

  1. müügigarantii tähtaeg algab toote faktilisest üleandmisest ostjale;
  2. müügigarantii annab ostjale õiguse müügigarantii tähtaja jooksul nõuda esmalt toote parandamist;
  3. müügigarantii raames parandatud või asendatud toote suhtes kehtib varasemalt antud müügigarantii kuni selle tähtaja lõppemiseni;
  4. toote parandamise puhul ei peatu toote müügigarantii tähtaeg toote parandamise aja kestuse võrra.

 5. Müügigarantii ei välista ega piira ostja õigust kasutada muid seadusest või müüja poolt kehtestatud ostutingimustest tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

 6. Käesolevas teabelehes sätestatut tuleb tõlgendada koosmõjus müüja poolt kehtestatud ostutingimustega. Ostutingimustega saab tutvuda siin.

NB! Müüja ei anna e-poes müüdavatele toodetele omapoolset müügigarantiid.

Küsimuste tekkimisel kirjutage meile palun e-posti teel galador@galador.ee või helistage +372 659 0488.