X

Müügigarantii teabeleht

  1. Osade e-poes müüdavate toodete suhtes võib kehtida nende tootja või maaletooja (edaspidi nimetatud ka kui „garant“) poolt antud müügigarantii. Müügigarantii olemasolu korral on e-poes avaldatud tooteinfo juures selle kohta vastav märge koos müügigarantii tähtajaga.

    Kui e-poes avaldatud tooteinfo juures ei ole müügigarantii olemasolu kohta vastavat märget või märgitud selle tähtaega, ei pruugi see tähendada, et tootele ei kehti müügigarantii. Sellisel juhul palume saata meile päring müügigarantii olemasolu ja selle tingimuste kohta enne ostu sooritamist e-posti teel aadressil galador@galador.ee. Seni kuni müüja ei ole kinnitanud müügigarantii olemasolu ja selle tingimusi vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (nt e-kiri), peab ostja eeldama, et tootele ei kehti müügigarantii.

  2. Kuivõrd müüja ei ole müügigarantii andjaks, siis kehtivad toodete müügigarantii suhtes ennekõike garandi poolt kehtestatud müügigarantii tingimused. Garandi poolt kehtestatud müügigarantii tingimused on ülimuslikud käesolevas teabelehes sätestatud tingimuste suhtes.

  3. Müüja teavitab ostjat müügigarantii andja nimest ja aadressist, müügigarantii tingimustest, müügigarantiist tulenevate õiguste kasutamise korrast ning asjadest, mille suhtes müügigarantii kehtib, ostjalt vastavasisulise palve saamise korral e-posti või telefoni teel, kui eelnev ei toote üleandmisel tootega kaasas või avalikult kättesaadav.

  4. Kui garantiis sisalduvad tingimused on tarbijast ostja jaoks vähem soodsad kui müügigarantiiga seotud reklaamis esitatud tingimused, on müügigarantii siduv tingimustel, mis on ette nähtud müügigarantiiga seotud reklaamis. Tarbijast ostja ei saa tugineda reklaamis esitatud soodsamatele tingimustele, kui enne lepingu sõlmimist oli müügigarantiiga seotud reklaami parandatud samal või võrreldaval viisil, nagu see oli tehtud.

  5. Müügigarantii ei välista ega piira ostja õigust kasutada muid seadusest või müüja poolt kehtestatud ostutingimustest tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

  6. Käesolevas teabelehes sätestatut tuleb tõlgendada koosmõjus müüja poolt kehtestatud ostutingimustega. Ostutingimustega saab tutvuda siin.

NB! Müüja ei anna e-poes müüdavatele toodetele omapoolset müügigarantiid.

Küsimuste tekkimisel kirjutage meile palun e-posti teel galador@galador.ee või helistage +372 659 0488.